Asbestregister.nl

Asbestregister.nl

Regelmatig berichten de media over situaties waarin asbest vrij komt. Nederland zit vol asbest en het zal nog tientallen jaren duren voordat alle asbest uit onze leefomgeving is verdwenen. Een klein deel (ca.4-6%) van de mensen die vroeger met asbest in aanraking zijn geweest wordt nu ziek Meestal zijn dit mensen die er intensief mee hebben gewerkt. Nadat iemand is blootgesteld duurt het gemiddeld 40 jaar voordat diegene ziek wordt. Asbest werd in Nederland pas in 1993 verboden. Daarom worden de komende decennia nog veel asbestslachtoffers verwacht.

Voor asbestslachtoffers is het vaak erg moeilijk om aan te tonen dat ze in het verleden aan asbest zijn blootgesteld. Vaak moet een asbestslachtoffer, naast de eigen verklaring, bewijzen kunnen aanvoeren van de blootstelling. Dat zijn getuigen die het verhaal kunnen bevestigen, rapporten over dat asbest is vrijgekomen, artikelen uit personeelskrantjes of foto’s en krantenknipsels die hierover gaan. Het Asbestregister helpt u om uw ‘dossier’ zo compleet mogelijk te maken en zorgt ervoor dat deze gegevens bewaard blijven.

 

Asbestregister.nl in het kort

Bent u aan asbest blootgesteld, dan kunt u op deze site de gegevens hierover vastleggen. Mocht u later ziek worden door de asbestblootstelling, dan kan het dossier van pas komen voor het verkrijgen van een tegemoetkoming of schadevergoeding. Het is dus een belangrijk hulpmiddel om uw bewijspositie te versterken tegen degene die naar uw mening verantwoordelijk (of aansprakelijk) kan worden gehouden voor de blootstelling. Het is daarom van belang om zo gedetailleerd mogelijk op alle vragen antwoord te geven en waar mogelijk bijlagen toe te voegen. 

Het is mogelijk dat u in verschillende situaties aan asbest bent blootgesteld. Wij adviseren u om elke situatie van asbestblootstelling in het asbestdossier volledig te registreren door per blootstelling alle vragen te beantwoorden en eventueel bijlagen toe te voegen.

Uw gegevens worden daarnaast anoniem gebruikt om asbestrisicosituaties beter in kaart te brengen.

Niet registreren

Bent u mesothelioom slachtoffer (zie ook "Ziek door asbest"), dan kunt u door middel van het volgende formulier een aanvraag indienen bij het Instituut Asbestslachtoffers:
Aanvraagformulier Mesothelioom slachtoffer


Bent u asbestose slachtoffer (zie ook "Ziek door asbest"), dan kunt u door middel van het volgende formulier een aanvraag indienen bij het Instituut Asbestslachtoffers:
Aanvraagfomulier Asbestose slachtoffer

Wel registreren

 als u:
- in aanraking bent geweest met asbest (blootstelling)
- nog niet ziek bent
- bezorgd bent om ziek te worden

Wij benadrukken dat de kans dat mensen na blootstelling aan asbest ziek worden relatief klein is. Zekerheidshalve willen wij u hierbij de mogelijkheid bieden de situatie van asbestblootstelling te registreren.

Als u gezondheidsklachten heeft, ga dan eerst naar uw huisarts. Bent u in uw werk aan asbest blootgesteld, dan kunt u meestal ook terecht bij uw Arbodienst.

Registreren

Bent u blootgesteld aan asbest, niet ziek en wilt u zich registreren in het Asbestregister?
Ja, ik wil mij registreren in het Asbestregister

Inloggen

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?

Typ hier uw e-mailadres en als u in ons bestand staat sturen wij u uw inloggegevens.

Informatie over asbest en gezondheid