Asbestregister.nl

Asbestregister.nl

Regelmatig berichten de media over situaties waarin asbest vrij komt. Nederland zit vol asbest en het zal nog tientallen jaren duren voordat alle asbest uit onze leefomgeving is verdwenen. Een klein deel (ca.4-6%) van de mensen die vroeger met asbest in aanraking zijn geweest wordt nu ziek.  Meestal zijn dit mensen die er intensief mee hebben gewerkt. Nadat iemand is blootgesteld duurt het gemiddeld 40 jaar voordat diegene ziek wordt. Asbest werd in Nederland pas in 1993 verboden. Daarom worden de komende decennia nog veel asbestslachtoffers verwacht.

Asbestregister.nl in het kort

Bent u aan asbest blootgesteld, dan kunt u op deze site de gegevens hierover vastleggen. Mocht u later ziek worden door de asbestblootstelling, dan kunnen de gegevens die u nu vastlegt een belangrijk hulpmiddel zijn om uw bewijspositie te versterken tegen degene die verantwoordelijk is voor de blootstelling. Uw gegevens worden daarnaast anoniem gebruikt om asbestrisicosituaties beter in kaart te brengen. 

Wanneer registreren

Als u met asbest in aanraking bent geweest en bezorgd bent dat u daardoor ziek wordt.
Met de registratie van uw blootstelling, kunnen wij u helpen nu alvast een "bewijspositie" op te bouwen. Dit is nuttig als u later een beroep wilt doen op een tegemoetkoming of een schadevergoeding. Als u gezondheidsklachten heeft, ga dan eerst naar uw huisarts. Bent u in uw werk aan asbest blootgesteld, dan kunt u meestal ook terecht bij uw Arbodienst.

Registreren

Bent u blootgesteld aan asbest en wilt u zich registreren in het Asbestregister?
Ja, ik wil mij registreren in het Asbestregister

Inloggen

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?

Typ hier uw e-mailadres en als u in ons bestand staat sturen wij u uw inloggegevens.

Informatie over asbest en gezondheid